KSeF – Aktualizacja (w związku z komunikatem i pytaniami ze strony PKP Intercity S.A.)

Informacja dla agentów PKP Intercity S.A. w związku planowanym wprowadzeniem mechanizmu KSeF:

  1. Termin obowiązkowego wprowadzenia KSeF to obecnie 1 stycznia 2024 (https://www.podatki.gov.pl/ksef/informacje-o-ksef/)
  2. Prowadzimy prace nad uruchomieniem wysyłki do KSeF z eKNF i będziemy gotowi na taką wysyłkę w momencie wejścia w życie tego wymogu.
  3. W ramach prowadzonych prac w roku 2023 planujemy m.in. umożliwić wysyłkę faktur do KSeF w środowisku DEMO.

W związku z pytaniem ze strony PKP Intercity S.A.informujemy, że:

  1. eKNF pozwala na przesyłanie do PKP faktur wystawionych ‘w imieniu i na rzecz PKP’ w formie plików PDF. Nie ma więc przeszkód, żeby PKP Intercity przesyłało otrzymane w ten sposób faktury do KSeF z użyciem swojego mechanizmu. Nie wymaga to żadnych zmian po stronie eKNF.
  2. Nie planujemy przesyłania faktur agencyjnych wystawionych w imieniu i na rzecz PKP Intercity do KSeF przed wejściem w życie takiego wymogu. Nie prowadzimy obecnie prac nad wysyłką tego typu faktur.