KSeF – Wniosek o nadanie uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (ZAW-FA)

Podmioty niebędące osobą fizyczną w celu uzyskania dostępu do KSeF składają wniosek do Urzędu Skarbowego (formularz ZAW-FA).
Warto wiedzieć, że tego dokumentu nie można przesłać e-PUAPem. Trzeba go złożyć osobiście w urzędzie skarbowym lub przesłać listem poleconym.