Automatyczny import danych o rezerwacjach hotelowych z TBO.COM

eKNF wzbogacił się o interfejs do automatycznego pobierania danych z TBO.COM.

Jeśli korzystasz z tej platformy do rezerwacji hotelowych, skontaktuj się z nami, albo bezpośrednio ze swoim opiekunem/opiekunką w TBO, i poproś o włączenie automatycznego przesyłania danych do eKNF.