Do tanich linii lotniczych, których rezerwacje można importować automatycznie do eKNF, dołączył duński przewoźnik DAT

Jeśli chcesz wczytać rezerwację DATdo eKNF, prześlij maila z potwierdzeniem rezerwacji na naszą uniwersalną skrzynkę mailową: import@eknf.pl.
Rezerwacja powinna być widoczna w ADesku w ciągu minuty.