Automatyczne pobieranie danych z Symphony Hub (Aaron Group)

eKNF został rozbudowany o automatyczny interfejs do pobierania danych o rezerwacjach z Symphony Hub (Bilety tanich linii, Bilety IATA NDC, i rezerwacje hotelowe). Jeśli korzystasz z tego narzędzia, skontaktuj się z nami w celu uruchomienia automatycznego transferu danych.