eKNF – fakturowanie ubezpieczeń – teraz dostępne z ADesku

Rozbudowaliśmy ADesk (okno przeznaczone do ewidencjonowania biletów lotniczych) o funkcje obsługi ubezpieczeń. W praktyce biur podróży ubezpieczenia (zwłaszcza te sprzedawane za pośrednictwem GDSów) obsługiwane są przez działy lotnicze, a następnie – równie często – fakturowane razem z biletami lotniczymi. Integracja ubezpieczeń i biletów lotniczych w jednym desktopie ułatwi pracę zarówno działowi lotniczemu, jak i fakturzystom.
Na poniższym ekranie ubezpieczenia oznaczone są niebieską ikoną  parasola:

ADesk_ubezpieczenia_01

Uwaga: W celu włączenia tej funkcjonalności w Twoim biurze skontaktuj się z nami. Do prawidłowego działania potrzebna jest bowiem odpowiednia konfiguracja pakietu ubezpieczeniowego w Katalogu Produktów i Usług.