Do tanich linii lotniczych, których rezerwacje można importować automatycznie do eKNF, dołączył Jet2.com

Jeśli chcesz wczytać rezerwację Jet2.com do eKNF, prześlij maila z potwierdzeniem rezerwacji na naszą uniwersalną skrzynkę mailową: import@eknf.pl. Rezerwacja powinna być widoczna w ADesku w ciągu minuty.