Rozwój systemu eKNF jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Unia

DOTACJE NA INNOWACJE

Miło nam poinformować, że w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki firma Mikrosystem realizuje projekt pod nazwą Automatyzacja współpracy z Partnerami w wyniku wdrożenia nowego systemu B2B opartego o formule SaaS.

Głównym celem realizowanego projektu jest automatyzacja komunikacji z naszymi partnerami biznesowymi poprzez rozbudowę systemu eKNF o:

  • moduł rozliczania transakcji turystycznych
  • moduł rozliczania rezerwacji hotelowych
  • moduł automatycznej wymiany danych o transakcjach hotelowych i turystycznych z systemem MerlinX

Automatyzacja wymiany danych, oraz uruchomienie modułów obsługujących procesy biznesowe pozwalające na obsługę transakcji turystycznych i hotelowych w istotny sposób poprawi efektywność pracy biur podróży będących użytkownikami systemu eKNF