Procedura marży dla biur podróży po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Przypominamy, że od 1 lutego 2020 roku Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej. Może to mieć wpływ na opodatkowanie marży w procedurze marży dla biur podróży. Zgodnie z Art. 119 ustęp 7 Ustawy o podatku od towarów i usług:

” Usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0%, jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone poza terytorium Unii Europejskiej “

Past / approaching payment date alert

TDesk allows you to set the agreed payment date for tour bookings. Bookings with approaching payment date are highlighted in yellow, and those with the past date – in red. To set or change the agreed payment date click on the booking, and select Edytuj wymaganą datę (Edit payment date)

TDesk_wymagana_data

Rozwój systemu eKNF jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Unia

DOTACJE NA INNOWACJE

Miło nam poinformować, że w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki firma Mikrosystem realizuje projekt pod nazwą Automatyzacja współpracy z Partnerami w wyniku wdrożenia nowego systemu B2B opartego o formule SaaS.

Głównym celem realizowanego projektu jest automatyzacja komunikacji z naszymi partnerami biznesowymi poprzez rozbudowę systemu eKNF o:

  • moduł rozliczania transakcji turystycznych
  • moduł rozliczania rezerwacji hotelowych
  • moduł automatycznej wymiany danych o transakcjach hotelowych i turystycznych z systemem MerlinX

Automatyzacja wymiany danych, oraz uruchomienie modułów obsługujących procesy biznesowe pozwalające na obsługę transakcji turystycznych i hotelowych w istotny sposób poprawi efektywność pracy biur podróży będących użytkownikami systemu eKNF