Automatyczny import danych o rezerwacjach hotelowych z TBO.COM

eKNF wzbogacił się o interfejs do automatycznego pobierania danych z TBO.COM.

Jeśli korzystasz z tej platformy do rezerwacji hotelowych, skontaktuj się z nami, albo bezpośrednio ze swoim opiekunem/opiekunką w TBO, i poproś o włączenie automatycznego przesyłania danych do eKNF.

Pobieranie biletów PKP IC – komunikat.

Automatyczne pobieranie biletów PKP IC przestało działać, ze względu na ograniczenia wprowadzone przez PKP. Nie mamy na to, niestety, żadnego wpływu.
Zachęcamy do korzystania z alternatywnej metody:

Bilety PKP IC (i wielu innych przewoźników kolejowych) można importować do eKNF przesyłając maila z biletem na nasz adres: import@eknf.pl

Bilet przesłany na ten adres powinien być widoczny w eKNF w ciągu minuty.

Przeczytaj, jakie bilety i rezerwacje obsługuje obecnie import@eknf.pl

Import danych z rezerwacji flydubai

Jeśli chcesz wczytać rezerwację flydubai do eKNF, prześlij maila z potwierdzeniem rezerwacji na naszą uniwersalną skrzynkę mailową: import@eknf.pl.
Rezerwacja powinna być widoczna w ADesku w ciągu minuty.

Kończymy współpracę z Flight-REFUND

Z dniem 31 grudnia 2022 Mikrosystem zakończył współpracę z firmą Flight-REFUND. W związku z tym uprzejmie informujemy, że funkcjonalności związane dochodzeniem odszkodowań za opóźnione/odwołane rejsy działające w oparciu o rozwiązania tej firmy nie będą już dostępne na naszej platformie.

KSeF – Aktualizacja (w związku z komunikatem i pytaniami ze strony PKP Intercity S.A.)

Informacja dla agentów PKP Intercity S.A. w związku planowanym wprowadzeniem mechanizmu KSeF:

  1. Termin obowiązkowego wprowadzenia KSeF to obecnie 1 stycznia 2024 (https://www.podatki.gov.pl/ksef/informacje-o-ksef/)
  2. Prowadzimy prace nad uruchomieniem wysyłki do KSeF z eKNF i będziemy gotowi na taką wysyłkę w momencie wejścia w życie tego wymogu.
  3. W ramach prowadzonych prac w roku 2023 planujemy m.in. umożliwić wysyłkę faktur do KSeF w środowisku DEMO.

W związku z pytaniem ze strony PKP Intercity S.A.informujemy, że:

  1. eKNF pozwala na przesyłanie do PKP faktur wystawionych ‘w imieniu i na rzecz PKP’ w formie plików PDF. Nie ma więc przeszkód, żeby PKP Intercity przesyłało otrzymane w ten sposób faktury do KSeF z użyciem swojego mechanizmu. Nie wymaga to żadnych zmian po stronie eKNF.
  2. Nie planujemy przesyłania faktur agencyjnych wystawionych w imieniu i na rzecz PKP Intercity do KSeF przed wejściem w życie takiego wymogu. Nie prowadzimy obecnie prac nad wysyłką tego typu faktur.


Nadchodzi KSeF

Już w 2023 roku Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić obowiązek rejestrowania wszystkich wystawionych faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (w skrócie: KSeF).

Prowadzimy obecnie prace programistyczne, które zapewnią pełną zgodność i wymianę danych pomiędzy eKNF i KSeF w wymaganym terminie.

Wprowadzenie obowiązku rejestrowania faktur w systemie Ministerstwa Finansów będzie miało konsekwencje dla codziennej pracy biur podróży, dlatego zachęcamy już teraz do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi tej funkcjonalności udostępnianymi na stronach rządowych.

https://www.podatki.gov.pl/ksef/informacje-o-ksef/

Amadeus NDC – nowe dane dostępne w eKNF

W związku z uruchomieniem przez Amadeusa możliwości wystawiania biletów poprzez NDC, dane o biletach przesyłane do eKNF mogą zostać wzbogacone o dodatkowe informacje dotyczące źródła rezerwacji poszczególnych segmentów: GDS, Light Ticketing, low-cost, NDC. eKNF jest już przystosowany do odczytu tych danych.

Jeśli potrzebujesz tych danych w raportach dostępnych w eKNF, skontaktuj się z nami. 
Jeśli chcesz uzyskać dostęp do contentu NDC za pośrednictwem Amadeusa, lub włączyć przesyłanie danych o źródle rezerwacji z Amadeusa do eKNF, skontaktuj się z help deskiem Amadeusa.

Amadeus ProPrinter: zmiana sposobu przesyłania danych (plików AIR) do systemów back-office.

Amadeus stopniowo wycofuje z rynku aplikację ProPrinter, której zadaniem jest m.in. dostarczanie danych (plików AIR) do systemu eKNF. Mechanizm ten może być zastąpiony przez nowe rozwiązanie: pliki AIR będą przesyłane na serwer SFTP (Secure File Transfer Protocol), który powinien zostać udostępniony przez klienta (biuro podróży).

Zmiana sposobu przesyłania plików może wymagać zmiany w konfiguracji eKNF. W związku z tym – jeśli planujesz taką migrację – prosimy o kontakt z nami w celu uzgodnienia daty i innych szczegółów (np.: przeniesienia naszej usługi czytającej dane na inny komputer, lub skonfigurowania przesyłania danych z Twojego serwera SFTP na serwer eKNF)

Jeśli nie planujesz uruchomienia serwera SFTP po swojej stronie i chciałbyś powierzyć świadczenie takiej usługi nam, skontaktuj się z nami.

W ramach usługi zapewniamy:

- Instalację serwera SFTP spełniającego wymogi PCI DSS i RODO w naszym datacenter. 
- Przesyłanie danych z SFTP do eKNF.
- Utrzymanie serwera (zapewniamy ciągłość działania i bezpieczeństwo danych).
- Bezpieczny backup szyfrowanych danych w oddzielnej lokalizacji.
- Wymaganą przepisami retencję danych.

Miesięczny koszt świadczenia usługi: 150 PLN

PKP IC: zmiana formatu biletów kolejowych

W związku ze zmianą formatu biletów kolejowych PKP IC występują opóźnienia w imporcie tych biletów do eKNF. Pracujemy nad dostosowaniem się do nowego formatu. Mamy nadzieję, że prace zakończą się w ciągu najbliższych 24 godzin. Po wprowadzeniu zmian zaległe bilety zostaną importowane do eKNF.

Statystyki covidowe: grudzień 2020

Wpływ wirusa na branżę turystyczną: liczba transakcji wykonanych w eKNF: porównanie 2019 – 2020. Stan na koniec grudnia 2020.

Spadek transakcji rok do roku wyniósł 61%

Procedura marży dla biur podróży po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Przypominamy, że 31 grudnia 2020 roku kończy się okres obowiązywania przepisów przejściowych w związku z opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. 1 stycznia 2021 w bazach danych eKNF miasta i lotniska znajdujące się na terytorium Wielkiej Brytanii zostaną oznaczone jako ‘poza Unią’. Może to mieć wpływ na opodatkowanie marży w procedurze marży dla biur podróży. Zgodnie z Art. 119 ustęp 7 Ustawy o podatku od towarów i usług:

” Usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0%, jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone poza terytorium Unii Europejskiej “

Zmiana nie będzie miała wpływu na transakcje rozpoczęte przed zakończeniem okresu przejściowego, czyli na takie, które mają już utworzone zamówienia.

Korzystanie z raportów eKNF po odinstalowaniu wtyczki Adobe Flash Player

Wtyczka Adobe Flash Player, z której korzystają niektóre raporty eKNF, jest obecnie wycofywana z rynku przez producenta, i nie będzie w przyszłości wspierana.

Jeśli korzystasz z raportów, które wymagają tej wtyczki, zainstaluj na swoim komputerze aplikację, która umożliwi dostęp do raportów poza przeglądarką. W tym celu wykonaj następujące kroki:

Pobierz plik instalacyjny z linku poniżej

Po pobraniu otwórz go. Jest to archiwum, w którym znajdują się dwa pliki instalatora. Uruchom pierwszy z nich (AdobeAIRInstaller.exe)
Kliknij na klawisz Aktualizuj (lub Zainstaluj)

Instalator potwierdzi zakończenie instalacji komunikatem:

Następnie uruchom drugi plik znajdujący się w archiwum (eKNFReports.air)
Kliknij na Zainstaluj.

Zaakceptuj domyślne ustawienia, lub wskaż inny folder, w którym program ma zostać zainstalowany

Po zakończonej instalacji na pulpicie powinna pojawić się ikona eKNFReports. Jest to skrót, za pomocą którego możesz uruchomić system raportowy eKNF poza przeglądarką.

Przy pierwszym uruchomieniu program poprosi o wprowadzenie adresu Twojej instancji eKNF (eKNF URL), loginu i hasła.

Wprowadź swój własny login i hasło do eKNF.
O tym, jak znaleźć eKNF URL, czyli: adres Twojej instancji eKNF, dowiesz się na następnym slajdzie.

Adres eKNF URL to adres, który pojawia się, kiedy logujesz się do eKNF. Otwórz w przeglądarce stronę logowania eKNF, i skopiuj adres z paska adresu przeglądarki.
Uwaga: każde biuro korzystające z eKNF ma własny, unikalny adres. Nie przepisuj go z przykładu poniżej, odczytaj swój adres ze swojej strony logowania do eKNF

Po wprowadzeniu wszystkich danych zaloguj się do systemu raportowego, klikając na klawisz Zaloguj.

Od tej pory możesz korzystać z raportów eKNF poza przeglądarką – uruchamiając zainstalowaną aplikację raportową.

Uwaga: Jeżeli korzystasz z raportów eKNF w “wersji sformatowanej”, zainstaluj dodatkowo poniższą wersję FlashPlayera (odinstalowując – jeśli to konieczne – wcześniej zainstalowaną wersję):

Ze względu na to, że wtyczka FlashPlayer nie jest już wspierana przez Adobe, w czasie instalacji wybierz opcję “Nigdy nie sprawdzaj dostępności aktualizacji”

Statystyki covidowe: listopad 2020

Wpływ wirusa na branżę turystyczną: liczba transakcji wykonanych w eKNF: porównanie 2019 – 2020. Stan na koniec listopada 2020.

Statystyki covidowe: wrzesień 2020

Wpływ wirusa na branżę turystyczną: liczba transakcji wykonanych w eKNF: porównanie 2019 – 2020. Stan na koniec września 2020.

Gdzie w eKNF można wprowadzić dla towarów kody GTU i czy powinniście to zrobić?

GTU to oznaczenie towaru i usług w na potrzeby nowego pliku JPK_V7. Jeśli fakturujecie w eKNF towary lub usługi należące do grup podlegających takiemu oznaczeniu, możecie kody GTU wprowadzić w edycji produktów, w jednym z dwóch miejsc.
– W polu Nr produktu (wtedy kod GTU pojawi się w nieużywanej najczęściej kolumnie PKWiU)
– W polu Dodatkowy tekst faktury (wtedy kod GTU pojawi się na dole w stopce faktury)
Numery GTU podajemy w formacie: GTU_01, GTU_02, i tak dalej – aż do GTU_13

Przy okazji przypominamy, że:

  1. Kody GTU są wymagane w plikach JPK_V7, ale nie są obowiązkowym elementem faktury.
  2. Grupy produktów objęte obowiązkiem oznaczania kodami GTU to: napoje alkoholowe, benzyny i paliwa, olej opałowy, wyroby tytoniowe, odpady, niektóre urządzenia elektroniczne, niektóre pojazdy i części samochodowe, metale szlachetne, niektóre leki i wyroby medyczne, budynki i grunty, uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, usługi księgowe, doradcze, prawne, marketingowe, badania opinii publicznej, transport towarów i usługi magazynowe.

Często zadawane pytania związane z GTU (podatki.gov.pl)

Agenci PKP: Nowy raport ‘Rejestr wystawionych faktur na rzecz PKP’ dostępny Report desktopie

Agenci PKP otrzymali nowy szablon raportu ‘Rejestr wystawionych faktur na rzecz PKP’. eKNF jest już dostosowany do tego nowego szablonu.

Uwaga: Nowy raport dla PKP został przeniesiony do Report desktopu: Centrum danych -> Report desktop -> Rejestr wystawionych faktur na rzecz PKP

Raport generuje się od razu w postaci arkusza kalkulacyjnego według szablonu dostarczonego przez PKP

Weryfikacja numerów VAT przedsiębiorców z obszaru Unii Europejskiej

eKNF został podłączony do usługi VIES udostępnianej przez Unię Europejską. Usługa ta umożliwia weryfikację, czy wprowadzony numer VAT faktycznie należy do aktywnego podatnika z obszaru Unii Europejskiej. Jeśli tak, dane nowo-wprowadzanego klienta zostaną automatycznie uzupełnione. Jeśli nie – wyświetlony zostanie komunikat “Nieważny numer VAT dla transakcji transgranicznych w obrębie UE”