Statystyki covidowe: grudzień 2020

Wpływ wirusa na branżę turystyczną: liczba transakcji wykonanych w eKNF: porównanie 2019 – 2020. Stan na koniec grudnia 2020.

Spadek transakcji rok do roku wyniósł 61%

Statystyki covidowe: listopad 2020

Wpływ wirusa na branżę turystyczną: liczba transakcji wykonanych w eKNF: porównanie 2019 – 2020. Stan na koniec listopada 2020.