Automatyczny import faktur PKP IC

eKNF został rozbudowany o mechanizm automatycznego importu faktur PKP IC. Z poziomu Kancelarii elektronicznej można teraz pobrać jednym kliknięciem wszystkie brakujące faktury do biletów PKP IC ewidencjonowanych w eKNF.
Kancelaria_PKP_Import
Uwaga:  mechanizm wymaga konfiguracji. Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym opiekunem klienta.