Flight-Refund – Obsługa roszczeń z tytułu opóźnionych/odwołanych rejsów

eKNF wyposażony jest w moduł śledzenia opóźnionych i odwołanych rejsów zbudowany we współpracy z firmą Flight Refund, która specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań należnych z tego tytułu. Wymiana danych między naszymi systemami odbywa się automatycznie, dzięki czemu biura podróży mogą na bieżąco otrzymywać informacje o wszystkich przypadkach, kiedy opóźniony lub odwołany rejs dotknął obsługiwanych przez nie podróżnych. Flight Refund w każdym przypadku bada, czy opóźnienie nastąpiło z winy linii lotniczej, i czy spełnione są inne warunki, które dają podróżnym prawo do ubiegania się o odszkodowanie. Informacje te przesyłane są na bieżąco do eKNF.

Biuro podróży otrzymuje wynagrodzenie za każde zakończone sukcesem roszczenie zainicjowane za pośrednictwem naszego systemu

Flight Refund bierze na siebie obsługę całego procesu. Aby go rozpocząć, wystarczy wysłać podróżnemu wiadomość o przysługujących mu uprawnieniach. eKNF pozwala zrobić to jednym kliknięciem. Wiadomość zawiera link, za pomocą którego podróżny może szybko zarejestrować się w systemie Flight Refund i w ten sposób zlecić specjalistom obsługę swojego roszczenia. Dzięki elektronicznej wymianie danych między naszymi systemami podróżny nie musi szczegółowo opisywać okoliczności zdarzenia, podawać dat, czy numerów rejsów. Wszystkie te dane zostaną automatycznie przesłane przez eKNF w trakcie rejestracji.

Biura zainteresowane wykorzystaniem modułu Flight Refund w eKNF prosimy o kontakt z nami (sales@mikrosystem.pl)

Moduł śledzenia opóźnionych lub odwołanych rejsów w eKNF
Przykład automatycznie generowanej wiadomości informującej podróżnego o przysługujących mu prawach z linkiem rejestracyjnym do strony Flight Refund

Biura zainteresowane wykorzystaniem modułu Flight Refund w eKNF prosimy o kontakt z nami (sales@mikrosystem.pl)