Statystyki covidowe: październik 2020

Wpływ wirusa na branżę turystyczną: liczba transakcji wykonanych w eKNF: porównanie 2019 – 2020. Stan na koniec października 2020.