[:pl]Milion transakcji rocznie![:en]A million transactions per year![:]

[:pl]

System eKNF działa na rynku polskim od 2010 roku. W ciągu tych pięciu lat bardzo się zmieniliśmy. Oprogramowanie stworzone przez naszych programistów jest obecnie bezdyskusyjnie wiodącym i najbardziej popularnym systemem mid-office w Polsce.

Z dumą prezentujemy dane statystyczne, pokazujące jak – w kolejnych latach – rosła ilość transakcji , czyli usług turystycznych, ewidencjonowanych w systemie eKNF. W roku 2015 za pośrednictwem eKNF sprzedano i rozliczono niemal milion usług turystycznych!

eKNF - transakcje 2010 - 2015[:en]

eKNF is present on the Polish market since 2010. During those five years we changed a lot. The software created by our programmers is now, undisputedly, the leading and most popular mid-office system in Poland.

We proudly present the statistical data showing how, during those years, grew the number of transactions (touristic services) processed in eKNF. In 2015 travel agencies sold and evidenced in eKNF close to a million transactions!

eKNF - transakcje 2010 - 2015

[:]