eKNF – Instrukcja obsługi

Podejrzyj(otworzy się w nowej zakładce)

 

Przeznaczenie i możliwości systemu eKNF

Wymagania techniczne

Logowanie

Opis funkcjonalny modułów eKNF i główne okno programu

Lista najważniejszych funkcji:

Fakturowanie:

Fakturowanie zbiorcze (z Listy pozycji zamówień)

Paragony fiskalne, współpraca z drukarkami fiskalnymi

Dokumenty Kasa Przyjmie / Kasa Wyda – tworzenie i wiązanie z fakturami

Płatności: wprowadzanie, edycja, kontrola zaległości w płatnościach

Zamówienia: tworzenie i edytowanie

Dokumenty sprzedaży: edytowanie, usuwanie, anulowanie, wydruku, i przesyłanie mailem

Raportowanie:

Edycja danych klientów

Edycja katalogu towarów i usług

Edycja polityki opłat transakcyjnych

Edycja pól dodatkowych i ich widoczności na fakturze

Dostęp do wybranych funkcji eKNF przeznaczony dla klientów biura podróży

Eksport i import danych z zewnętrznych systemów:

Funkcje administracyjne:

Rozwiązywanie typowych problemów