Restart drukarek – Amadeus

Restart drukarek Amadeus

1. Znajdź komputer, na którym działają aplikacje Amadeusa odpowiedzialne za wydruk (komputer ten ma na pasku stanu Windows między innymi ikonę zaznaczoną na czerwono na  poniższym ekranie.

2. Kliknij dwukrotnie na ikonę, aby otworzyć okno aplikacji Amadeus Pro Printer Communication Adapter

3. W oknie wybierz Action -> Open Configurator
Restart_drukarek_Amadeus_01

4. Zatrzymaj drukarki Amadeusa, klikając na czerwoną ikonę drukarki

5. Uruchom ponownie drukarki, klikając na zieloną ikonę drukarki
Restart_drukarek_Amadeus_02

Jeśli operacja przebiegła pomyślnie, po około 20 sekundach dane powinny pojawić się w eKNF. Jeśli się nie pojawią, skontaktuj się z naszą pomocą techniczną w celu dalszego zdiagnozowania problemu.

Ponowna transmisja biletów z systemu Amadeus do eKNF

1. W aplikacji Amaedus Selling Platform wyświetl listę biletów poleceniem bd

Retransmit_Amadeus_01

2. Znajdź bilet, który nie przeszedł do systemu eKNF, i prześlij go ponownie poleceniem:
br numer_z_kolumny_SEQ_NBR

Jeśli chcesz wysłać kilka biletów, podaj pierwszy i ostatni numer z kolumny SEQ NBR oddzielowne od siebie myślnikiem.

System powinien potwierdzić przesłanie danych odpowiedzią OK SENT:

Retransmit_Amadeus_02