RDesk – fakturowanie wielu biletów kolejowych

eKNF pozwala fakturować bilety kolejowe wprowadzone ręcznie bądź importowane automatycznie do systemu.
Dowiedz się więcej o wprowadzaniu biletów kolejowych w sposób automatyczny

Aby zafakturować jeden lub wiele biletów kolejowych widozcznych w RDesku:

  • Zaznacz bilety przeznaczone do fakturowania.
  • Kliknij na [Faktura]
  • Wybierz typ faktury, i sposób fakturowania (tylko bilety, tylko opłaty, bilety i opłaty)

Uwaga: Jeśli działasz ‘w imieniu i na rzecz PKP IC’ (masz podpisaną umowę agencyjną), na fakturze za bilety PKP nie mogą się znaleźć opłaty transakcyjne – w takim wypadku należy najpierw zafakturować bilety, a na oddzielnej fakturze – opłaty transakcyjne. Jeśli odsprzedajesz bilety zakupione najpierw na stronie PKP IC ograniczenie to nie obowiązuje.
RDesk 02

Zweryfikuj i uzupełnij dane dodatkowe. (O tym, które linijki zostaną wydrukowane na fakturze, decyduje ptaszek w kolumnie Pozycja tekstowa):
RDesk 03
Na zakończenie kliknij na [Dodaj] aby otworzyć okno edytora faktur z przygotowaną do wystawienia fakturą

Leave a Comment