Przesyłanie faktur email’em – definiowanie szablonów wiadomości

eKNF pozwala na edytowanie szablonów wiadomości przy przesyłaniu faktur.

Wejdź w moduł Administracja na następnie, kliknij na zakładkę Parametry systemowe

1

Wyszukaj w polu Nazwa zmiennej słowa “email”

2

Uwaga: Każdy wiersz w rubryce Nazwa jest zdefiniowany w rubryce Opis, dzięki temu można łatwo znaleźć  odpowiedni element email’a który chcemy zmienić.

3

Znaczenie zmiennych:

INVOICE_EMAIL_DEFAULT_TITLE – Tytuł wiadomości e-mail używanej przy wysyłaniu faktur
INVOICE_EMAIL_DEFAULT_MESSAGE – Treść wiadomości e-mail używanej przy wysyłaniu faktur

INVOICE_EMAIL_REMINDER1_TITLE –    Tytuł wiadomości e-mail z ponagleniem do zapłaty
NVOICE_EMAIL_REMINDER1_BODY –    Treść wiadomości e-mail z ponagleniem do zapłaty

INVOICE_EMAIL_REMINDER2_TITLE –    Tytuł wiadomości e-mail z wezwaniem do zapłaty
NVOICE_EMAIL_REMINDER2_BODY –    Treść wiadomości e-mail z wezwaniem do zapłaty

INVOICE_EMAIL_REMINDER3_TITLE –    Tytuł wiadomości z przypomnieniem o upływającym terminie płatności
NVOICE_EMAIL_REMINDER3_BODY –    Treść wiadomości z przypomnieniem o upływającym terminie płatności

VOUCHER_EMAIL_DEFAULT_TITLE – Tytuł wiadomości e-mail używanej do przesłania vouchera hotelowego
VOUCHER_EMAIL_DEFAULT_MESSAGE – Treść wiadomości e-mail używanej do przesłania vouchera hotelowego

Edycja szablonu wiadomości odbywa się w rubryce Wartość:

W tekście można stosować następujące zmienne i znaki specjalne:

  • <br/>               –   nowa linia
  • <nr_faktury>   –   numer faktury wpisywany jest automatycznie przez system
  • <data_wyst>    –   data wystawienia faktury wpisywane jest automatycznie przez system
  • <user_name>   –   imię i nazwisko osoby wysyłającej fakturę wpisywane jest automatycznie przez system

Przykład szablonu wiadomości:

Witam,<br/><br/>Przesyłam elektroniczną wersję faktury <nr_faktury> wystawionej dnia <data_wyst>. <br/><br/>Pozdrawiam serdecznie, <br/><br/><user_name><br/><br/>Mikrosystem s.c.<br/>tel. (22) 100 50 48

Dla wygody, tekst szablonu zalecamy skopiować do okna zewnętrznego edytora (np. notepada), tam wyedytować, a następnie skopiować z powrotem do okna eKNF, i zapisać.

Wygląd wiadomości email’a utworzonej automatycznie

5

Zapisz zmiany przy użyciu ikonki Zapisz Zmiany

Uwaga: Należy zapisywać każda zmianę edytowanego wiersza z osobna.

4