Korygowanie faktury z modułu Sprzedaż


Aby skorygować fakturę z poziomu Sprzedaży:

1. Wyszukaj fakturę, i kliknij na nią prawym klawiszem myszy. Wybierz: Koryguj

1

2. Jeśli korekta dotyczy biletu lotniczego, który został zwrócony, i zwrot jest widoczny w eKNF, system automatycznie wprowadzi odpowiednie wartości. Na przykład: przy całkowitym zwrocie kwota po korekcie zmieni się na zero. Jeśli powodem korekty nie jest zwrot biletu, i w związku z tym eKNF nie potrafi automatycznie ustalić kwoty zwrotu – należy wprowadzić ją samodzielnie według zasady, że w polu edycji kwoty podajemy wartość danej pozycji po korekcie.

Przykład (widoczny na obrazku poniżej):
Cena biletu przed korektą:
Fare: 13585 PLN
Opłaty: 100 PLN
Dokonujemy zwrotu całej wartości kwoty fare biletu, nie zwracamy natomiast opłat.
W związku z tym wartości po korekcie należy wprowadzić:
Fare: 0 PLN (bo oddajemy całą kwotę)
Opłaty: 100 PLN (bez zmian, bo opłat nie zwracamy)

2

Po wystawieniu faktury korygującej informacja o niej pojawi się w ADesku obok zwrotu biletu:

3