Korygowanie faktur z modułu Lista pozycji zamówień

Moduł lista pozycji zamówień jest wygodnym narzędziem do wystawiania faktur zbiorczych oraz do ich korygowania. W filtrach możemy podać konkretny numer faktury, którą chcemy skorygować, lub wystawić korekty po kolei dla wszystkich dokumentów z danego okresu czasu, które tego wymagają.
Jeśli pozycje czekające na wystawienie korekty znajdują się na kilku fakturach oryginalnych, eKNF sam odnajdzie wśród nich wszystkie pozycje należące do pierwszej faktury oczekującej na skorygowanie i umieści je na nowo tworzonej fakturze korygującej, ignorując pozycje należące do pozostałych dokumentów. Proces ten możemy powtarzać tak długo, jak długo na liście pozostają pozycje czekające na skorygowanie, i w ten sposób wystawić po kolei wszystkie korekty.

Wystawianie faktury/faktur korygujących dla wybranego klienta za wybrany okres czasu:

W kryteriach wyboru wskaż klienta, i zakres dat, których ma dotyczyć korekta. Jeśli chcesz skorygować jeden konkretny dokument, podaj (ściśle co do znaku) jego numer.
W filtrach znajdujących się w prawym górnym rogu:
Zaznacz: Tylko korygujące, i Bez faktury.
Odznacz: Bez korygujących

Możesz dodatkowo zawęzić kryteria wyszukiwania wskazując tylko konkretne kategorie produtków, lub pojedyncze pozycje z katalogu produktów i usług.
Kliknij Szukaj

Na liście pokazującej wyszukane pozycje zaznacz wszystko, lub pojedyncze wybrane zamówienia/pozycje zamówień

Po zaznaczeniu odpowiednich pozycji kliknij “Korekta” (w lewym górnym rogu modułu)

eKNF w oknie edycji faktury pokaże utworzoną fakturę korygującą. Sprawdź rejestr i datę wystawienia, i zapisz dokument klikając na Zapisz i zamknij.