Import danych z BSP

eKNF ma funkcję porównującą dane z billingu BSP z danymi sprzedażowymi wynikającymi z faktur i danych przesłanych z systemów rezerwacyjnych. Pierwszym krokiem niezbędnym do porównania danych z wybranego okresu jest wczytanie odpowiedniego billingu BSP.
Dane BSP przesyłane są w postaci archiwum ZIP. Plikiem potrzebnym do porównania jest archiwum o nazwie Agent_Billing (.zip)
eKNF wczytuje dane w tekstowe, natomiast BSP przesyła pliki w formacie PDF. Do konwersji pliku PDF na plik tekstowy służy program A-PDF Text Extractor. Jeśli nie masz go zainstalowanego na swoim komputerze, pobierz go z załączonego linku: A-PDF Text Extractor

1. Uruchom program A-PDF Text Extractor

2. Otwórz archiwum BSP o nazwie Agent_Billing (klikając na nie dwa razy)

3. Z okna archiwum przeciągnij myszą plik PL_RPAGSTM do okna programu A-PDF Text Extractor

4. W programie A-PDF Text Extractor kliknij na Extract text i zapisz utworzony plik tekstowy na swoim komputerze (na przykład na pulpicie)

BSP_Import 01

5. Przejdź do eKNF, i w oknie Centrum Danych kliknij na Import Danych BSP

BSP_Import 02

6. Kliknij na Wczytaj Pliki, i wskaż zapisany w punkcie 4 plik tekstowy zawierający dane BSP. Kliknij na Otwórz:

BSP_Import 03

7. eKNF potwierdzi wczytanie danych, podając informację o liczbie nowo-odczytanych rekordów (na zdjęciu poniżej odczytano 97 wierszy):

BSP_Import 04

8. Możesz też zweryfikować, czy eKNF poprawnie odczytał dane, klikając na klawisz BSP Podsumowanie. W oknie informacyjnym, które się pojawi, zobaczysz podsumowanie ostatnio wczytanych okresów rozliczeniowych BSP. Liczby z podsumowania możesz porównać z billingiem, żeby upewnić się, że eKNF odczytał poprawnie cały billing:

BSP_Import 05

Pełne porównanie danych sprzedażowych z billingiem BSP jest dostępne w module Raporty->Lotnicze->Ewidencja Biletów Lotniczych (BSP)