Funkcje eKNF dostępne dla klientów biura podróży

eKNF posiada funkcje, które biuro podróży może udostępnić swoim wybranym klientom. Najważniejsze z nich to:

Aby umożliwić klientowi dostęp do wybranych funkcji, należy utworzyć dla niego odpowiedni login i ustawić prawa dostępu. Login dla klienta tworzy się z zakładki Klienci -> Użytkownicy.

Przeczytaj więcej o tworzeniu loginów przeznaczonych dla klientów biura podróżny

Klienci, którym biuro podróży umożliwiło dostęp do eKNF, logują się do systemu na tej samej zasadzie, co inni użytkownicy. Mają jednak do dyspozycji okrojone menu górne, zawierające tylko funkcje, które zostały im udostępnione w czasie  zakładania loginu. Elementy systemu dostępne dla klientów zaznaczono poniżej czerwoną obwódką:

Klienci - Dostepne funkcje

Leave a Comment