Fiskalizacja

Wydruk paragonu fiskalnego odbywa się z Panelu wydruku dokumentu, do którego ma zostać wystawiony paragon. Można to zrobić w momencie wystawienia dokumentu sprzedaży, lub później – otwierając Panel wydruku dokumentu w module Sprzedaży.
Aby wydrukować paragon fiaskalny kliknij na [Drukuj paragon fiskalny]. Obok klawisza znajduje się informacja, czy paragon fiskalny dla danego dokumentu był już drukowany.
eKNF - fiskalizacjaUwaga: współpraca z drukarką fiskalną jest opcjonalna. Klawisz [Drukuj paragon fiskalny] będzie niewidoczny, jeśli w konfiguracji eKNF nie włączono fiskalizacji. W celu uruchomienia fiskalizacji w Twoim biurze skontaktuj się z naszą pomocą techniczną.

Leave a Comment