Fakturowanie zbiorcze z listy pozycji zamówień

Procedura wystawienia faktury z wielu Zamówień:

Opis skrócony:
1. Przejdź do modułu Zamówienia => zakładka Lista Pozycji Zamówień,
2. Wyszukaj klienta, dla którego zostały utworzone Zamówienia
3. Zaznacz pozycje do zafakturowania
4. Wystaw fakturę.

Opis rozszerzony:
1. Po zalogowaniu do eKNF należy przejść do modułu Zamówienia, a następnie wejść
w zakładkę Lista Pozycji Zamówień.
2. Za pomocą pól filtrujących należy odszukać Klienta, dla którego chcemy wystawić fakturę
oraz odnaleźć utworzone dla niego Zamówienia:

Fakturowanie z poz zam 01

3. Na liście Zamówień, która pojawi się na dole należy zaznaczyć używając w tym celu
checkboxów te pozycje, które chcemy zafakturować:

Fakturowanie z poz zam 02

4. Zaznaczone pozycje fakturujemy używając funkcji ,,Faktura” znajdującej się w górnej
części widoku:

Fakturowanie z poz zam 03

5. Po kliknięciu w ,,Faktura” otwiera się formatka z edycją faktury, w której zatwierdzamy
skonfigurowane wcześniej pola dodatkowe, lub też zaznaczamy pola, które dodatkowo
chcemy aby były widoczne na fakturze. Zatwierdzamy wybór za pomocą funkcji ,,Dodaj”:

RDesk 03

6. Jeśli nic nie zamierzamy już zmieniać na poziomie faktury możemy wystawić fakturę za
pomocą funkcji ,,Zapisz i zamknij”. Wystawiona faktura będzie znajdować się w module Sprzedaż w zakładce Lista dokumentów
sprzedaży.

Leave a Comment