eKNF – Główne okno programu

Główne okno daje dostęp do wszystkich zakładek dostępnych dla użytkownika. Widoczność poszczególnych zakładek zależy od uprawnień (zasobów) nadanych użytkownikowi przez Administratora.
Domyślna zakładka, która otwiera się automatycznie po zalogowaniu, może być określona przez użytkownika w jego ustawieniach osobistych (na zdjęciu jest to ADesk – pulpit dedykowany do pracy z biletami lotniczymi)

eKNF_main_screen

Główne okno programu:

Górny pasek stanu:

  • Profil użytkownika
  • Poczta
  • Bieżąca lokalizacja

Moduły:

Leave a Comment