Import imprezy turystycznej z systemu MerlinX

eKNF może importować rezerwację z systemu MerlinX. Po udostępnieniu indywidualnego hasła, eKNF zdalnie nawiązuje połączenie z systemem MerlinX dając możliwość automatycznego pobierania rezerwacji turystycznej do eKNF’u.

Aby pobrać rezerwacje turystyczne z wybranego okresu należy wejść w moduł TDeck.

Kliknij w pole przeznaczone na datę prawym klawiszem myszy i wybierz z listy odpowiednią datę np. Dzisiaj, Wczoraj. Jeśli szukasz rezerwacji z konkretnego terminu, wybierz Zakres dat.

Pobierz rezerwację klikając przycisk Pobierz.

11

12

Uwaga:

Błędy które mogą się pojawić w czasie importu:

  • “Za dużo danych dozwolone max 100 206” – w tym wypadku należy zmniejszyć zakres dat.
  • “Data końcowa wcześniejsza od daty początkowej” – w tym wypadku należy poprawnie wprowadzić datę.

13 14