Sprzedaż – Tworzenie i przeglądanie dokumentów sprzedażowych

Moduł Sprzedaż służy do:

eKNF jest wyposażony w dedykowane moduły przeznaczone do ewidencji sprzedaży biletów lotniczych (ADesk), biletów kolejowych (RDesk), hoteli (HTLDesk), i turystyki (TDesk). Każdy z tych modułów ma wyspecjalizowane narzędzia służące do fakturowania. Mechanizm fakturowania dostępny w module Sprzedaż służy natomiast do wystawiania faktur na pozostałe usługi, które nie wymagają wyspecjalizowanych narzędzi (np: promy, ubezpieczenia, wizy, wynajem samochodów).

Przeczytaj więcej o wystawianiu dokumentów sprzedaży bezpośrednio z modułu Sprzedaż

Moduł Sprzedaż służy też do przeglądania wystawionych już dokumentów sprzedaży i wykonywania na nich innych operacji. Menu dostępnych operacji znajduje się pod prawym klawiszem myszy (po wskazaniu dokumentu, którego operacja ma dotyczyć):

eKNF - Sprzedaz 01