Wyliczanie VAT od kwoty brutto

Odbywa się zgodnie ze wzorem:
kwota VAT = (kwota brutto * podatek) / (100%+ podatek)