Tworzenie korekt do faktur kolejowych

Informacje o zwrocie biletu kolejowego należy wprowadzić z poziomu RDesku w postaci pakietu korygującego.

Znajdź oryginalny bilet, przy którym chcesz wprowadzić informację o zwrocie (uwaga: bilet musi posiadać zamówienie)
Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Edytuj zamówienie:

W zamówieniu zaznacz odpowiednią pozycję, stawiając ptaszka w polu z prawej strony biletu i kliknij na Pakiet korygujący:

Wprowadź kwotę zwrotu ze znakiem minus

Zapisz zamówienie
Na liście biletów w RDesku wprowadzony zwrot będzie zaznaczony kolorem szarym.
Jeśli data zwrotu była inna niż data jego wprowadzenia do eKNF, ustaw odpowiednią datę klikając na rekord zwrotu prawym klawiszem myszy, i wybierając Ustaw datę zwrotu

Tak wprowadzony zwrot jest gotowy do wystawienia faktury korygującej.

W zależności od sposobu fakturowania jest to najczęściej faktura korygująca zbiorcza wystawiana z listy pozycji zamówień na koniec okresu rozliczeniowego. Jeśli jednak klient wymaga wystawienia faktury jednostkowej, należy odnaleźć oryginalną fakturę w module Sprzedaż, i wystawić do niej korektę.