HDesk – Oznaczenia w kolumnie status

A – Anulowana rezerwacja
AT – Anulowana rezerwacja z utworzonym zamówieniem
N – Nowa rezerwacja
NT – Nowa rezerwacja z utworzonym zamówieniem
NZ – Rezerwacja z wystawioną fakturą
O – Rezerwacja bez wymaganych danych – do poprawy