Konfiguracja specyfikacji

eKNF pozwala na definiowanie układu kolumn specyfikacji towarzyszących fakturom – oddzielnie dla każdego typu specyfikacji, i dla każdego klienta. Specyfikacja konfigurowalna służy zwykle do rozszerzenia standardowych danych o sprzedanych usługach o informacje dodatkowe – specyficzne dla danego klienta (np. numer MPK, czy Osoba zamawiająca)
Aby rozszerzyć dany typ specyfikacji (lotniczą, hotelową, itp) o dodatkowe kolumny należy w profilu klienta:

  • wejść w zakładkę Konfiguracja specyfikacji, i kliknąć na: Dodaj nową konfigurację
    kliknąć na Dodaj nową konfigurację
  • wybrać typ specyfikacji, która ma być modyfikowana, i pole dodatkowe, o które ma zostać rozszerzona
  • Oprócz nazwy pola dodatkowego można również ustalić jaką nazwę będzie miała kolumna z tym polem (Nazwa kolumny)

Jeśli do jednej specyfikacji chcemy dodać kolejno kilka pól, należy opisaną czynność powtórzyć kolejno dla każdego pola dodatkowego, które ma się znaleźć na specyfikacji.

profil_klienta_spec_konf 01

Po kliknięciu na Zapisz, specyfikacja zostanie uaktualniona:

profil_klienta_spec_konf 02

Specyfikacje do faktur generuje się z okna Panel wydruku – wybierając stosowną specyfikację z listy dostępnych szablonów:

profil_klienta_spec_konf 03

 

Leave a Comment