Klienci – konfiguracja sposobu dostarczania dokumentów

W szczegółach profilu klienta możemy określić – między innymi – listę adresów mailowych, na które będą dostarczane dokumenty oraz uzgodniony z klientem sposób ich dostarczania.
Możliwe jest podanie wielu adresów mailowych oraz określenie, do czego mają być używane. Jeśli określimy typ adresu jako ‘osoby odbierające faktury’, to adresy te będą wykorzystywane przez eKNF do dostarczania dokumentów drogą elektroniczną.

W polu Sposób dostarczania faktury określić domyślną formę dostarczania dokumentów (tradycyjnie: Faktura papierowa, lub elektronicznie: faktura w formie linku lub załącznika). Jeśli sposób dostarczania faktury zostanie zdefiniowany, eKNF będzie sygnalizował (w module Sprzedaż) czy poszczególne dokumenty zostały dostarczone wybraną drogą (czerwone ikony w kolumnie Status sygnalizujące, że faktura papierowa nie została wydrukowana, lub faktura elektroniczna nie została wysłana mailem)


W polach profilu klienta można dodatkowo określić specyficzny dla danego klienta nagłówek maila zawierającego fakturę. Służy do tego pole CUSTOM EMAIL HEADER
W polu tym
1. Czystego tekstu – który zostanie wprost umieszczony w nagłówku maila
2. Zmiennych oznaczających różne elementy faktury (np: <invoice_issue_date> to zmienna, za którą w tekście zostanie podstawiona data wystawienia faktury)
3. zmiennych oznaczających pola dodatkowe (np: <add=321>, za które zostanie podstawiona zawartość pola dodatkowego o podanym numerycznie ID: na przykładzie pole o numerze 321 to COD3)
4. znaku nowej linii <br>