Edycja polityki opłat transakcyjnych

eKNF pozwala na określenie wysokości opłat transakcyjnych dla poszczególnych pakietów, jak i dla pojedynczych usług z katalogu towarów i usług. Politykę opłat transakcyjnych można określić na poziomie całego biura, lub dla poszczególnych klientów.

Definiowanie polityki opłat transakcyjnych obowiązujących na poziome biura

Definiowanie polityki opłat transakcyjnych dla poszczególnych klientów