Definiowanie polityki opłat transakcyjnych dla poszczególnych klientów

W celu określenia polityki opłat dla wybranego  klienta, przejdź do edycji profilu klienta:

  • Wybierz zakładkę Klienci
  • Wyszukaj klienta na liście
  • Kliknij na wyszukany rekord prawym klawiszem myszy, i wybierz Szczegóły
  • Na zielonym pasku menu wybierz zakładkę Opłaty

Ustawienia polityki opłat transakcyjnych specyficzne dla wybranych kategorii usług:

 

 

Klienci_Szczegóły_klienta_000008

Kliknij na Dodaj nową politykę, a następnie wybierz pakiet (na przykład: Bilet lotniczy), dla którego chcesz zdefiniować opłatę, oraz pozycję w pakiecie, do której ma być przypisana kwota opłaty.
Na poniższym przykładzie definiujemy wysokość  opłaty transakcyjnej dla  Biletu lotniczego krajowego:

Klienci_Szczegóły_klienta_000012

Po wybraniu pakietu i pozycji w pakiecie, zdefiniuj opłaty za poszczególne typy transakcji (Wystawienie, zwrot, wymiana). W wypadku biletów lotniczych określ też typ biletu (interkontynentalny, kontynentalny, krajowy):

Klienci_Szczegóły_klienta_000013

Zapisz zdefiniowaną politykę, klikając na klawisz Zapisz. Zdefiniowana opłata zostanie wyświetlona na liście opłat transakcyjnych dla danego klienta:

Klienci_Szczegóły_klienta_000014

Postępuj w ten sposób aby dodać pozostałe opłaty (dla innych typów biletów, hoteli, samochodów, itd)

Uwaga: eKNF pozwala też skopiować politykę opłat transakcyjnych z profilu innego klienta. W ten sposób możesz szybko skonfigurować politykę opłat, bez konieczności dodawania pojedynczych opłat jedna po drugiej.

W celu skopiowania polityki opłat od innego klienta:

  • kliknij na Kopiuj od innego klienta
  • wybierz klienta z listy
  • kliknij na Pokaż opłaty
  • wybierz opłaty, które chcesz skopiować, lub kliknij na Zaznacz wszystko – żeby skopiować wszystkie
  • kliknij na Skopiuj

Klienci_Szczegóły_klienta_000016

Istniejącą politykę opłat transakcyjnych możesz edytować, wpisując kwoty opłat w pola przeznaczone do edycji.

Klienci_Szczegóły_klienta_000009

Poszczególne pozycje można usuwać, klikając na nie prawym klawiszem myszy, i wybierając polecenie Usuń

Klienci_Szczegóły_klienta_000010

 

Leave a Comment