Edycja i dodawanie produktów

Aby dodać nowy produkt, przejdź do zakładki Produkty -> Lista Produktów

Lista_Pakietów_000002

Aby dodać nową pozycję do katalogu, kliknij na Nowy Produkt.

Znaczenie pól:

 • Nazwa produktu – wewnętrzna nazwa produktu, używana w biurze do wyszukiwania go w katalogu, i w raportach. Nazwa ta nie pojawia się na fakturach. Uwaga: dobrym zwyczajem przy tworzeniu nazw jest używanie prefiksów typu: LOT, CAR, HTL, itd. w celu zaznaczenia, że dany produkt należy do grupy produktów lotniczych, samochodowych, hotelowych, itd. Ułatwia to potem wyszukiwanie produktu w czasie dodawania go do faktury/zamówienia
 • Tekst – Nazwa produktu, która będzie drukowana na fakturze
 • Text EN – Angielska nazwa produktu, która będzie drukowana na fakturze w wersji anglojęzycznej
 • PKWiU – Polski kod wyrobów i  usług (obecnie niewymagany na fakturach)
 • J.m – jednostka miary – wybierz z listy
 • Cena jednostkowa – opcjonalnie możesz podać cenę dla danego produktu. Będzie ona automatycznie dodawana do faktury/zamówienia po dodaniu do niej tego produktu.
 • St. VAT – Stawka VAT – wybierz z listy
 • Typ – Dostępne opcje to:
  • ogólna pozycja – najczęściej stosowany typ  dla produktów, które nie są opłatami transakcyjnymi
  • opłata – Wybierz ten typ, jeśli dodawany produkt jest opłatą transakcyjną lub serwisową. Dzięki temu wysokość tej opłaty będzie można potem definiować w polityce opłat transakcyjnych. Opłaty transakcyjne najczęściej są częściami pakietów, gdzie występują obok pozycji głównej
  • podatki – używane głównie dla biletów lotniczych. Ten typ oznacza opłaty lotniskowe i taksy towarzyszące biletowi.
  • pozycja główna w pakiecie – używane w sytuacji, gdy produkt ten ma być częścią pakietu, i w pakiecie tym będą jeszcze inne pozycje nie będące opłatami (na przykład: bilet kolejowy + miejscówka. bilet w takim pakiecie jest pozycją główną)
  • usługa dodatkowa – najczęściej używany w pakietach, w których oprócz stałych pozycji głównych występują też opcjonalne dodatkowe usługi (przykład: hotel + gastronomia)
 • Typ RGB – Typ usługi (bilet lotniczy, kolejowy, hotel, samochód, ubezpiecznie, itd). Typ RGB należy określać tylko dla pozycji ogólnych lub głównych w pakiecie. Nie należy go określać dla opłat transakcyjnych, opłat lotniskowych, i usług dodatkowych)
 • Domyślny rejestr – oznaczenie rejestru faktur (dokumentów) w którym domyślnie ma być fakturowany ten produkt (opcjonalne)
 • Domyślny tekst na fakturze – Tekst, który ma być dodawany w stopce każdej faktury, na której umieszczony będzie dany produkt. Najczęściej w tym miejscu podaje się odwołanie do odpowiedniego paragrafu ustawy o VAT lub innego przepisu prawa, na podstawie którego następuje sprzedać, lub określenie stawki VAT (opcjonalny)

Lista_produktów_000004

Po zdefiniowaniu produktu kliknij na Zapisz, by dodać go do katalogu.

Aby edytować wcześniej dodany produkt, znajdź go na liście produktów, a następnie kliknij na niego prawym klawiszem myszy, i wybierz Edytuj:

Lista_produktów_000005

Leave a Comment