Zarządzanie użytkownikami zewnętrznymi

eKNF pozwala na udostępnianie wybranych elementów systemu nie tylko pracownikom biura podróży, lecz również jego klientom. W ten sposób możliwe jest na przykład udostępnienie klientowi wybranych raportów, dostępu do listy swoich faktur, lokalizatora podróżnych, itd.

Tworzenie i edycja loginów przeznaczonych dla klientów odbywa się w module Klienci:

  • Wejdź w zakładkę Klienci, i wybierz (wyszukaj) klienta, dla którego chcesz utworzyć/wyedytować login.
  • Po wyszukaniu klienta, kliknij na niego prawym klawiszem myszy, i wybierz Szczegóły
  • Z menu górnego (na zielonym pasku), wybierz zakładkę Użytkownicy
  • Aby dodać nowego użytkownika, kliknij [Dodaj nowego użytkownika]
  • Aby zmienić dane lub uprawnienia istniejącego użytkownika, kliknij na niego prawym klawiszem myszy, i wybierz Edytuj

W oknie edycji użytkownika zasoby, które są mu udostępnione, oznaczone są na zielono. Aby przydzielić lub odebrać uprawnienia do wybranego zasobu, kliknij na niego myszą.

Klienci Login dla klienta 01Uwaga: pamiętaj o przydzieleniu uprawnień do zasobów ‘Lokalizacja …’ Dokumenty sprzedaży, raporty, i inne  dane będą udostępnione klientowi wyłącznie z zaznaczonych lokalizacji.

Leave a Comment