Dokumenty sprzedaży: edytowanie, usuwanie, anulowanie, wydruki, przesyłanie mailem

Dokumenty sprzedaży: edytowanie, usuwanie, anulowanie, wydruki, przesyłanie mailem (z modułu Sprzedaż)

Dokumenty można wyszukiwać za pomocą dostępnych filtrów, i sortować – klikając na nagłówki kolumn.
Lista operacji dostępnych dla wybranego dokumentu sprzedaży znajduje się pod prawym klawiszem myszy:

eKNF - Sprzedaz 01
Opis dostępnych operacji:

Drukuj – Szybki wydruk oryginału, kopii, lub duplikatu dokumentu

Panel wydruku – dostęp do pełnej listy operacji związanych z drukowaniem:

  • wydruk oryginału, kopii, duplikatu
  • wydruk paragonu fiskalnego
  • wysłanie mailem dokumentu do klienta (z załącznikiem, bądź z odnośnikiem w formie linku)
  • wysłanie ponaglenia płatności
  • wydruk specyfikacji (dokumentu towarzyszącego fakturze, zawierającego szczegółowy opis pozycji)
  • sprawdzenie historii przesłań dokumentu mailem (daty i adresy mailowe, na które dokument był wysłany)

Dokumenty powiązane – lista dokumentów, na podstawie których wystawiono dany dokument, i dokumentów późniejszych (np: lista faktur korygujących wystawionych do danego dokumentu, lub faktur pierwotnych – jeśli dany dokument jest korektą)

Blokuj / Odblokuj – zablokowanie / odblokowanie dokumentu do edycji. W zależności od konfiguracji eKNF może automatycznie blokować dokumenty starsze niż podany okres czasu. Automatycznie blokowane są też wszystkie dokumenty wyeksportowane do systemów księgowych (FK)

Zgrupuj – Zgrupowanie  wszystkich pozycji jednego typu na fakturze do jednej linijki (np: kilku biletów lotniczych do jednej sumarycznej pozycji o nazwie ‘Bilety lotnicze’)

Koryguj – wystawienie faktury korygującej

Anuluj – anulowanie dokumentu (dokument zostaje w systemie ze swoim numerem i całą zawartością, ale ma status ANULOWANY. Status ten jest też widoczny na wszystkich wydrukach danego dokumentu.

Edytuj – ponowna edycja faktury (jeśli nie została zablokowana)

Usuń – Bezpowrotne usunięcie dokumentu z bazy danych eKNF. Numer usuniętego dokumentu zostaje zwolniony, i może być ponownie nadany innemu dokumentowi. (W logu systemowm eKNF pozostaje pełny obraz usuniętego dokumentu – możliwy do wglądu w celach administracyjnych).

Dodaj załącznik / notatkę – Do każdego dokumentu sprzedaży można dołączyć dowolną ilość notatek lub załączników na wewnętrzne potrzeby biura.

Leave a Comment