Raporty dostępne dla klientów

Biuro podróży może udostępnić wybrane raporty swoim klientom posiadającym dostęp do eKNF, przypisując odpowiednie uprawnienia do posiadanych przez nich loginów. Przeczytaj więcej o tworzeniu loginów dla klientów biura podróży.

Raporty dostępne dla klienta są automatycznie skonfigurowane tak, by pokazywać tylko dane danej firmy, lub grupy firm. eKNF.

Przykład: Raport o portach docelowych (czyli raport o destynacjach lotniczych) – okno kryteriów wyszukiwania.

Klienci - Dostepne funkcje - Zlecenia 07

Leave a Comment