Wprowadzanie płatności

Aby wprowadzić płatność gotówkową, informację  o otrzymanym przelewie, lub wykonanym obciążeniu karty kredytowej, wskaż rezerwację, kliknij prawym klawiszem myszy, i wybierz Płatności.

Okno płatności pozwala na wprowadzenie informacji o otrzymanej płatności, oraz – jeśli to potrzebne – na wystawienie dokumentu potwierdzającego płatność (najczęściej KP).

  • Kwota: Domyślnie eKNF zaproponuje wprowadzenie płatności na całą kwotę imprezy. Kwotę można odpowiednio zmodyfikować, jeśli klient dokonał tylko płatności częściowej.
  • Wystawienie dokumentu potwierdzającego płatność: Jeśli wraz z wprowadzeniem informacji o płatności chcesz wystawić dokument potwierdzający płatność, wybierz odpowiedni rejestr dokumentów w polu Wystaw dokument.
  • Opis: eKNF przekopiuje opis imprezy z dokumentu sprzedaży. Opis można w razie potrzeby zmodyfikować.

Wprowadzenie płatności (i wystawienie dokumentu potwierdzającego – jeśli został wybrany) nastąpi po kliknięciu na klawisz Dodaj płatność

TourDesktop_000034

Jeśli do wskazanej imprezy wprowadzono wcześniej informacje o innych płatnościach, będą one widoczne na liście płatności po ponownym wywołanie okna Płatności. Jeśli wraz z płatnością powstał dokument ją potwierdzający (KP lub nota), możesz go ponownie wyświetlić klikając na ikonę ze szkłem powiększającym znajdującą się na liście płatności:

TourDesktop_000035

Niepoprawnie wprowadzoną płatność można usunąć, klikając na czerwony krzyżyk znajdujący się w kolumnie z lewej strony.
Uwaga: jeśli usuniesz płatność, do której został wystawiony dokument KP, usunięcie płatności spowoduje również usunięcie dokumentu KP co może spowodować powstanie dziury w numeracji dokumentów kasowych.