[:pl]

 eKNF – nowoczesny i wszechstronny, internetowy system mid-office, obsługujący wszystkie rodzaje transakcji turystycznych, i wyposażony w narzędzia umożliwiające kompleksową obsługę klientów biznesowych i indywidualnych, uwzględniające ich specyfikę i wymagania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego

eKNF_main_screen
Automatyczne pobieranie danych z wielu systemów:

 • Import danych ze wszystkich systemów rezerwacyjnych GDS i wszystkich popularnych tanich linii lotniczych
 • Moduł hotelowy zintegrowany m.in. z Merigo, Horse21ro, Resfinity, Conso, Tripnet
 • Moduł kolejowy z automatycznym interfejsem do PKP IC i możliwością importu biletów innych przewoźników
 • Moduł rozliczeń imprez turystycznych z automatycznym interfejsem do systemu MerlinX
Automatyczne fakturowanie, raportowanie, i eksport danych:

 • Automatyczne fakturowanie biletów, samochodów, transferów, i ubezpieczeń
 • Przesyłanie faktur i ponagleń płatności
 • Kancelaria elektroniczna: wprowadzanie faktur kosztowych i automatyczne łączenie ich z transakcjami, których dotyczą. Elektroniczny akceptacyjny obieg dokumentów
 • Eksport danych do systemów informacyjnych i płatniczych: m.in: Lufthansa AirPlus, iBANK, AMEX BTA, GEMS, PRISM, MasterCard, VISA
 • Eksport danych do systemów księgowych

Liczba usług turystycznych (biletów lotniczych i kolejowych, ubezpieczeń, hoteli, samochodów, itp.) rozliczanych przez biura podróży w systemie eKNF przekracza już 100 tysięcy miesięcznie co oznacza, że jesteśmy wiodącym i najszybciej rozwijającym się systemem mid-office na naszym rynku. W ciągu dwóch lat odnotowaliśmy wzrost o niemal 75%.

[:en]

eKNF – innovative and multi-purpose, internet mid-office system, capable of processing all types of travel services, equipped with tools dedicated for business travel customers, and individual travellers, and understanding the specificity of both.

Project co-financed by The European Union from the European Fund of Regional Growth

eKNF_main_screen
Automatic data interfaces to numerous booking systems:

 • Equipped with interfaces to all existing GDS systems and capable of processing bookings from all the major low cost airlines
 • Hotel module integrated with GoGlobal, Horse21Pro, Resfinity, Conso, Tripnet, Booking.com
 • Rail module with automatic interface to PKP IC and capable of importing railway tickets from several other carriers
 • Tour module with automatic interface to MerlinX and Wezyr
Automatic invoicing, reporting, and data exports:

 • Automatic invoicing of Air tickets, cars, transfers, and insurances
 • E-mail delivery of invoices and payment reminders
 • Electronic office: storage of cost invoices related to individual transactions. Electronic acceptance process for cost invoices.
 • Automated data export to all leading payment and information systems: Lufthansa Air Plus, iBANK, AMEX BTA, DINERS, GEMS, PRISM, GRO, MasterCard, VISA
 • Automated export to leading accounting systems: Symfonia, Perseus, Microsoft Navision, Fakir, Optima

The number of transactions (air and rail tickets, hotels, cars, insurances, etc) processed by eKNF monthly, exceeds 100 000. That gives us the leading position on our market. We are also the fastest growing mid-office system. The number of transactions we process grew 75% in the last two years.

[:]