Wczytywanie list pracowników obsługiwanych firm do eKNF

eKNF pozwala na wczytywanie list pracowników firm – klientów biura podróży. Lista taka może zawierać imię i nazwisko klienta, jego dane kontaktowe, oraz – opcjonalnie – listę dodatkowych informacji, które mają być stosowane przez eKNF w procesie ewidencjonowania i raportowania usług wykonywanych na rzecz danego pracownika (np.: numer pracownika, numer centrum kosztowego, nazwę departamentu, stanowisko, itp.)
Dane przechowywane na liście pracowników mogą być automatycznie używane przy późniejszym tworzeniu zamówień i wystawianiu faktur, a także w procesie raportowania.

Klienci - wczytanie listy pracowników 01

Przeczytaj więcej na ten temat na stronach instrukcji obsługi eKNF