Jak uzyskać pełne opisy usług na fakturze za opłaty transakcyjne

Tam gdzie istnieje konieczność wystawienia oddzielnych dokumentów sprzedaży na usługę główną i na opłaty transakcyjne (na przykład: dla biletów kolejowych lub biletów lotniczych w sprzedaży agencyjnej) przydatna jest funkcja umieszczenia pełnych opisów usług na obu fakturach.

W czasie edycji faktury na opłaty transakcyjne należy w tym celu kliknąć na polecenie ‘Wczytaj pola tekstowe dla wszystkich produktów’

Kopiowanie_pol_dodatkowych_do_faktury_za_oplaty_0

Spowoduje to skopiowanie opisów pozycji z faktury agencyjnej na fakturę za opłaty transakcyjne:

Kopiowanie_pol_dodatkowych_do_faktury_za_oplaty