Procedura marży dla biur podróży po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Przypominamy, że 31 grudnia 2020 roku kończy się okres obowiązywania przepisów przejściowych w związku z opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. 1 stycznia 2021 w bazach danych eKNF miasta i lotniska znajdujące się na terytorium Wielkiej Brytanii zostaną oznaczone jako ‘poza Unią’. Może to mieć wpływ na opodatkowanie marży w procedurze marży dla biur podróży. Zgodnie z Art. 119 ustęp 7 Ustawy o podatku od towarów i usług:

” Usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0%, jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone poza terytorium Unii Europejskiej “

Zmiana nie będzie miała wpływu na transakcje rozpoczęte przed zakończeniem okresu przejściowego, czyli na takie, które mają już utworzone zamówienia.

Procedura marży dla biur podróży po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Przypominamy, że od 1 lutego 2020 roku Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej. Może to mieć wpływ na opodatkowanie marży w procedurze marży dla biur podróży. Zgodnie z Art. 119 ustęp 7 Ustawy o podatku od towarów i usług:

” Usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0%, jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone poza terytorium Unii Europejskiej “

Nowe funkcje dostępne w Kartotece Dostawców

Kartoteka dostawców to miejsce, gdzie przechowywane są dane hoteli, linii lotniczych, kolejowych, ubezpieczycieli, itd. Rozbudowaliśmy ją niedawno o kilka użytecznych funkcji. Między innymi:

  • Możliwość wyszukiwania firmy bądź obiektu (np: hotelu) na mapach Google.
  • Możliwość wyszukiwania firmy po numerze NIP w kartotece firm GUS

Nowe funkcje przydadzą się na pewno w dziale hotelowym i MICE

Przesyłanie danych z Merigo – procedura ręcznie inicjująca przesłanie rezerwacji do eKNF

Jeśli utworzona przez Ciebie rezerwacja nie jest widoczna w eKNF, istnieje możliwość ręcznego powtórzenia transferu danych. W tym celu należy, z poziomu HDesku:

– Kliknąć na ‘Nowa rezerwacja’
– Kliknąć na klawisz [Wczytaj] znajdujący się w prawym górnym rogu okna
– W pustym polu pod tekstem ‘Wklej zawartość do parsowania’ wkleić tekst:

Voucher Issued by Agent for GOXXXXXXXX-YYYYYYYY-A(KR) Dokonana : DD/MM/2017 11:45:00.

zamieniając w nim ciąg znaków XXXXXXXX-YYYYYYYY na właściwy numer rezerwacji w Merigo, a DD/MM – na właściwą datę (dzień/miesiąc)

– Wybrać nazwę firmy
– Kliknąć na [Dalej]

Ta procedura powinna spowodować ponowny transfer danych z Merigo.

Przepraszamy za utrudnienia – problem z transmisją nie leży po naszej stronie, i nie mamy wpływu na czas jego usunięcia

eKNF został rozbudowany o interfejs do systemu TripBooker

Wspólnie z firmą TravelTech uruchomiliśmy w pełni automatyczny interfejs umożliwiający przesyłanie danych między systemem TripBooker i eKNF.

Bilety lotnicze, kolejowe, i rezerwacje hotelowe wykonane w systemie TripBooker będą automatycznie przesyłane do eKNF. Możliwe jest też logowanie do systemu TripBooker bezpośrednio z eKNF. Służy do tego klawisz TripBooker widoczny w modułach ADesk, RDesk, i HDesk eKNF.

Biura zainteresowane korzystaniem z systemu TripBooker prosimy o kontakt z firmą TravelTech w celu aktywacji i konfiguracji usługi.

Sterowanie widocznością wielu pozycji jednocześnie – w oknie edycji faktury

Uruchomiliśmy mechanizm, pozwalający na ukrywanie bądź odkrywanie wielu pozycji w czasie edycji faktury. Podstawowe zastosowanie, to sterowanie widocznością opłat lotniskowych i transakcyjnych na fakturach zawierających wiele pozycji: jedną komendą można je teraz doliczyć do ceny biletów bądź odkryć, i pokazać jako oddzielne pozycje.

Aby ukryć bądź przywrócić widoczność wszystkich pozycji danego typu na fakturze, należy kliknąć na jedną z nich prawym klawiszem myszy, i wybrać polecenie ‘Ukryj (bądź: pokaż) wszystkie pozycje tego typu’

Dokumenty_sprzedaży_ukrywanie_wielu_pozycji_000303

Jak uzyskać pełne opisy usług na fakturze za opłaty transakcyjne

Tam gdzie istnieje konieczność wystawienia oddzielnych dokumentów sprzedaży na usługę główną i na opłaty transakcyjne (na przykład: dla biletów kolejowych lub biletów lotniczych w sprzedaży agencyjnej) przydatna jest funkcja umieszczenia pełnych opisów usług na obu fakturach.

W czasie edycji faktury na opłaty transakcyjne należy w tym celu kliknąć na polecenie ‘Wczytaj pola tekstowe dla wszystkich produktów’

Kopiowanie_pol_dodatkowych_do_faktury_za_oplaty_0

Spowoduje to skopiowanie opisów pozycji z faktury agencyjnej na fakturę za opłaty transakcyjne:

Kopiowanie_pol_dodatkowych_do_faktury_za_oplaty

Merigo – Pobieranie lub wprowadzanie ręczne kursów wymiany walut dla rezerwacji hotelowych

eKNF automatycznie pobiera kursy wymiany walut dla rezerwacji hotelowych z Merigo. W przypadku jednak, gdy biuro podróży ma kurs ustalany indywidualnie, istnieje możliwość wprowadzenia ręcznie kursu, który będzie stosowany w danym tygodniu. Służy do tego klawisz ‘Kursy Merigo’, który daje dostęp do tabeli edycji kursów:

HDesk_kursy_Merigo

Merigo_250

Uwaga: modyfikacji kursów może dokonać tylko użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym opiekunem klienta.

Hotele – eKNF został wzbogacony o automatyczny interfejs do systemu Conso

Conso dołącza do listy integratorów hotelowych posiadających automatyczny interfejs do systemu eKNF. Dzięki temu rezerwacje hotelowe założone w systemie Conso będą automatycznie dostępne w eKNF.

conso_fulll

Biura podróży zainteresowane włączeniem automatycznego przesyłania danych z Conso do eKFN prosimy o kontakt w celu aktywacji interfejsu.

Hotele – eKNF został wzbogacony o automatyczny interfejs do systemu Tripnet

Tripnet dołącza do listy integratorów hotelowych posiadających automatyczny interfejs do systemu eKNF. Dzięki temu rezerwacje hotelowe założone w systemie Tripnet mogą być automatycznie dostępne w eKNF.

Tripnet_250

Uwaga: interfejs wymaga konfiguracji. Biura podróży zainteresowane włączeniem automatycznego przesyłania danych z Tripnet do eKNF prosimy o kontakt

Hotele – Rozpoczynamy prace nad integracją eKNF z Horse21pro

Horse

Rozpoczęliśmy prace nad integracją z integratorem hotelowym Horse21. Mamy nadzieję, że wkrótce rezerwacje z systemu Horse21pro będą automatycznie dostępne w eKNF. Drugi etap przewiduje również automatyczne przesyłanie faktur – dokumentów kosztowych.

Faktury zbiorcze Merigo – automatyczny import i rozrachunki

Uruchomiliśmy automatyczny import faktur zbiorczych Merigo.
Faktury zbiorcze są przesyłane przez Merigo bezpośrednio do kancelarii elektronicznej eKNF, a następnie rozbijane na indywidualne pozycje, i wiązane z rezerwacjami, których dotyczą. Dzięki temu cały proces rozliczania rezerwacji hotelowych jest w pełni zautomatyzowany.

Merigo_FZbiorcze2

Mikrosystem rozpoczął współpracę z Merigo

Miło nam poinformować, że Mikrosystem i Merigo podjęły decyzję o współpracy w zakresie pełnej elektronicznej wymiany danych o założonych rezerwacjach, i dokumentach powiązanych.
W najbliższych dniach uruchomiony zostanie interfejs między systemem eKNF a Merigo, automatyzujący proces wprowadzania rezerwacji do systemu eKNF.
Obsługa rezerwacji hotelowych należy do najbardziej złożonych procesów biznesowych zachodzących w biurach podróży. Dzięki naszej współpracy mamy ambicję radykalnie zwiększyć ich efektywność.

Rozwój systemu eKNF jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Unia

DOTACJE NA INNOWACJE

Miło nam poinformować, że w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki firma Mikrosystem realizuje projekt pod nazwą Automatyzacja współpracy z Partnerami w wyniku wdrożenia nowego systemu B2B opartego o formule SaaS.

Głównym celem realizowanego projektu jest automatyzacja komunikacji z naszymi partnerami biznesowymi poprzez rozbudowę systemu eKNF o:

  • moduł rozliczania transakcji turystycznych
  • moduł rozliczania rezerwacji hotelowych
  • moduł automatycznej wymiany danych o transakcjach hotelowych i turystycznych z systemem MerlinX

Automatyzacja wymiany danych, oraz uruchomienie modułów obsługujących procesy biznesowe pozwalające na obsługę transakcji turystycznych i hotelowych w istotny sposób poprawi efektywność pracy biur podróży będących użytkownikami systemu eKNF

eKNF – Hotel Desktop – new features available in the hotel booking file

Hotel Desktop module is enriched with new features.

The most important are:

1. The ability enter multiple room information with guests and prices assigned to individual rooms.
2. The ability to set separate prices for each room in the booking.
3. New ways of setting and calculating transaction fees (per room, guest, booking, divided by the number of guests)
4. Extended Cost side of the transaction, with the ability to enter, attach, and reconcile cost documents and invoices)

HTL_Desk_20131202