Procedura marży dla biur podróży po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Przypominamy, że od 1 lutego 2020 roku Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej. Może to mieć wpływ na opodatkowanie marży w procedurze marży dla biur podróży. Zgodnie z Art. 119 ustęp 7 Ustawy o podatku od towarów i usług:

” Usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0%, jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone poza terytorium Unii Europejskiej “

Turystyka – Sygnalizacja przekroczenia ustalonej daty płatności

W TDesku dla poszczególnych rezerwacji można ustalić wymaganą datę płatności – ustaloną z klientem. eKNF sygnalizuje zbliżającą się datę płatności kolorem żółtym, a w wypadku jej przekroczenia: kolorem czerwonym.
Aby ustawić lub zmienić wymaganą datę płatności, kliknij prawym klawiszem myszy na wybraną rezerwację, i wybierz polecenie: Edytuj wymaganą datę.

TDesk_wymagana_data

Turystyka – automatyczny import rezerwacji Wezyra

Moduł turystyczny (TDesk) eKNF został wyposażony w funkcję importu rezerwacji Wezyra.
Aby wczytać nową rezerwację należy zaznaczyć treść umowy (CTRL+A), skopiować ją (CTRL+C), a następnie w TDesku kliknąć na Dodaj nową rezerwację -> Wprowadź treść rezerwacji, i w pustym polu poniżej wkleić jej treść (CTRL+V)
TDesk - umowa_wezyr2.pdf_Adobe_Acrobat_Reader_DC_000067

Rozwój systemu eKNF jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Unia

DOTACJE NA INNOWACJE

Miło nam poinformować, że w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki firma Mikrosystem realizuje projekt pod nazwą Automatyzacja współpracy z Partnerami w wyniku wdrożenia nowego systemu B2B opartego o formule SaaS.

Głównym celem realizowanego projektu jest automatyzacja komunikacji z naszymi partnerami biznesowymi poprzez rozbudowę systemu eKNF o:

  • moduł rozliczania transakcji turystycznych
  • moduł rozliczania rezerwacji hotelowych
  • moduł automatycznej wymiany danych o transakcjach hotelowych i turystycznych z systemem MerlinX

Automatyzacja wymiany danych, oraz uruchomienie modułów obsługujących procesy biznesowe pozwalające na obsługę transakcji turystycznych i hotelowych w istotny sposób poprawi efektywność pracy biur podróży będących użytkownikami systemu eKNF