Merigo – Pobieranie lub wprowadzanie ręczne kursów wymiany walut dla rezerwacji hotelowych

eKNF automatycznie pobiera kursy wymiany walut dla rezerwacji hotelowych z Merigo. W przypadku jednak, gdy biuro podróży ma kurs ustalany indywidualnie, istnieje możliwość wprowadzenia ręcznie kursu, który będzie stosowany w danym tygodniu. Służy do tego klawisz ‘Kursy Merigo’, który daje dostęp do tabeli edycji kursów:

HDesk_kursy_Merigo

Uwaga: modyfikacji kursów może dokonać tylko użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym opiekunem klienta.Merigo_250