Zwroty z BSP Linku importują się do eKNF

Linie lotnicze naciskają na wykonywanie zwrotów w BSP Linku. W związku z tym przypominamy, że eKNF czyta takie zwroty automatycznie, nie ma potrzeby wprowadzania ręcznie pakietów korygujących!
Jest to część mechanizmu czytania billingów BSP. Po wczytaniu billingu do eKNF (Centrum danych ->Import danych BSP) zwroty z tego okresu są widoczne w ADesku. Jeśli oryginalny bilet ma już zamówienie lub fakturę, pakiety korygujące z odczytanych w ten sposób zwrotów utworzą się automatycznie z odpowiednimi kwotami.
Zwroty tego typu można łatwo rozpoznać: wyświetlane są w kolorze żółtym, rezerwującym/wystawiającym jest BSPKNF, a w kolumnie Status mają typ RFN (w odróżnieniu od zwrotów pochodzących z GDSu, które mają typ TR

Jeśli nie wiesz, jak działa import danych do eKNF z BSP, skontaktuj się z naszą pomocą techniczną – pomożemy!

Brak biletów ze SPRKa

Mamy zgłoszenia, że pobieranie danych z systemu Farelogix SPRK do eKNF nie działało dziś w wielu biurach.
Komunikat o błędzie widoczny w aplikacji MirFLX wyglądał ja na załączonym obrazku.
Problem nie leży po naszej stronie. Serwer Farelogix po prostu nie podnosi słuchawki.

Transfery w ADesku

Wprowadziliśmy możliwość ręcznego dodawania transferów w ADesku. Okno edycji i dodawania samochodów zostało rozbudowane o możliwość wyboru: Samochód / Transfer.

Import ubezpieczeń Colonnade

eKNF czyta już polisy Colonnade. Aby wprowadzić polisę do Adesku należy kliknąć na Dodaj ubezpiecznie -> Wprowadź treść potwierdzenia, a następnie: skopiować cały tekst polisy z otwartego pliku PDF (CTRL+C) i wkleić go w okno eKNF (CTRL+V)

Farelogix SPRK – Automat przesyłający dane do eKNF

Z radością informujemy, że dysponujemy aplikacją umożliwiającą w pełni automatyczne przesyłanie danych do eKNF. Koniec z ręcznym procesem pobierania, zapisywania, i archiwizowania plików XML z poszczególnymi biletami.
Aplikacja działa w środowisku Windows. Najwygodniej umieścić ją na komputerze, na którym działają ‘drukarki’ pozostałych GDSów. Nowe bilety są pobierane z częstotliwością 1 minuta.

Biura korzystające ze SPRKa prosimy o kontakt – nasza pomoc techniczna zainstaluje i uruchomi aplikację na wskazanym komputerze.

Bardzo dziękujemy Krzysztofowi Kołodziejowi (Lufthansa) za pomoc w uzyskaniu i uruchomieniu tego narzędzia

Flight-Refund – Obsługa roszczeń z tytułu opóźnionych/odwołanych rejsów

eKNF wzbogacił się o moduł śledzenia opóźnionych i odwołanych rejsów zbudowany we współpracy z firmą Flight Refund, która specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań należnych z tego tytułu. Wymiana danych między naszymi systemami odbywa się automatycznie, dzięki czemu biura podróży mogą na bieżąco otrzymywać informacje o wszystkich przypadkach, kiedy opóźniony lub odwołany rejs dotknął obsługiwanych przez nie podróżnych.
Biuro podróży otrzymuje wynagrodzenie za każde zakończone sukcesem roszczenie

Przeczytaj więcej na ten temat

Transfery (Amadeus Transfers) dostępne w eKNF

We współpracy z Amadeusem uruchomiliśmy zautomatyzowane przesyłanie danych  o Transferach z 1A do eKNF. Transfery są dostępne w ADesku, oznaczone połączoną ikoną samolotu i samochodu.

Przesyłane dane to: Kod dostawcy, Nr rezerwacji, Cena, Data, typ pojazdu, Port lotniczy, i adres docelowy

Uwaga: Przed rozpoczęciem fakturowania należy skonfigurować pakiety, których eKNF będzie używał do tworzenia zamówień i faktur. W tym celu w zakładce Administracja ->Zmienne systemowe należy w zmiennej RGB_AUTO_TRANSFER wprowadzić numery pakietów krajowych i międzynarodowych oddzielone dwukropkiem

Bilety ze SPRK Farelogix w eKNF

Zbliżają się do końca prace nad interfejsem między systemem SPRK Farelogix i eKNF. Pierwsze pilotażowe wdrożenia planujemy przeprowadzić już w najbliższych dniach.
Jeśli korzystacie z tej platformy, skontaktujcie się z nami – pomożemy skonfigurować przesyłanie danych o biletach do eKNF

Nowe funkcjonalności w oknie Flight Refund

Wprowadziliśmy możliwość edycji maili podróżnych, których należy powiadomić o przysługującym im prawie do ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lot, oraz filtr pozwalający na wyszukanie tylko podróżnych z już uzupełnionym mailem, bez maila, i wszystkich

Biura zainteresowane współpracą z firmą Flight Refund, specjalizującą się w dochodzeniu odszkodowań za opóźnione/odwołane rejsy zapraszamy na stronę naszego partnera: https://flight-refund.eu/pl

eKNF został rozbudowany o interfejs do systemu TripBooker

Wspólnie z firmą TravelTech uruchomiliśmy w pełni automatyczny interfejs umożliwiający przesyłanie danych między systemem TripBooker i eKNF.

Bilety lotnicze, kolejowe, i rezerwacje hotelowe wykonane w systemie TripBooker będą automatycznie przesyłane do eKNF. Możliwe jest też logowanie do systemu TripBooker bezpośrednio z eKNF. Służy do tego klawisz TripBooker widoczny w modułach ADesk, RDesk, i HDesk eKNF.

Biura zainteresowane korzystaniem z systemu TripBooker prosimy o kontakt z firmą TravelTech w celu aktywacji i konfiguracji usługi.

Bilety lotnicze płatne przez B2BWallet

eKNF rozpoznaje transakcje płatne za pomocą B2BWallet – wirtualnych kart kredytowych dostępnych w systemie Amadeus. Bilety lotnicze opłacone tą metodą są widoczne w eKNF jako transakcje gotówkowe (forma płatności: CA), z dodatkowym opisem typowym dla kart kredytowych, składającym się z oznaczenia systemu rozliczeniowego (na przykładzie: CA – czyli Master Card) i końcówki numeru wirtualnej karty.

adesk_transakcje_b2bwallet_01
Dziękujemy firmie Amadeus za fachową pomoc niezbędną do uruchomienia tej funkcjonalności

LOT – Wymóg przesyłania Rejestru faktur wystawionych “w imieniu i na rzecz”

W związku z wprowadzeniem przez LOT wymogu przesyłania w formie elektronicznej rejestru faktur wystawionych ‘w imieniu i na rzecz’ LOT uprzejmie informujemy, że raport w wymaganym formacie będzie dostępny w eKNF w wymaganym terminie. Zgodnie z treścią umowy przesłanej przez LOT, pierwszym miesiącem podlegającym ewidencji w podanym formacie jest lipiec 2016, a raport należy przesłać nie później niż do 16 dnia miesiąca następnego.

Raport w wymaganym formacie będzie dostępny w eKNF w pierwszym tygodniu sierpnia.

20160713_Communication_from_LOT_Polish_Airlines_Rejestr_faktur
Link do pełnej treści komunikatu LOT:  PLxx00000000_20160714_Communication from LOT Polish Airlines

Funkcja śledzenia opóźnionych i odwołanych rejsów

Monitorowanie opóźnień rejsów pozwala biurom podróży na podniesienie poziomu świadczonej przez nie obsługi podróżniczej. Podróżny, który doleciał na miejsce z wielogodzinnym opóźnieniem, najczęściej wymaga pomocy. Dla szczególne wymagających klientów biznesowych możliwe jest też śledzenie rejsów z jeszcze większą częstotliwością, pozwalające na kontakt z podróżnym natychmiast po stwierdzeniu, że jego rejs opóźnia się już np. więcej niż godzinę.
Opoznione_rejsy_000659
Usługi tego typu możemy świadczyć w oparciu o wyspecjalizowane, komercyjne źródła danych, dlatego serwis ten wiąże się z dodatkowymi opłatami. Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym opiekunem klienta.

Amadeus: Przypominamy komendy służące do retransmisji brakujących danych o biletach lotniczych do eKNF

Brak biletów lotniczych z systemu Amadeus najczęściej spowodowany jest zatrzymaniem się drukarki. Najprostszym sposobem przywrócenia transmisji jest zwykle restart komputera, na którym znajduje się aplikacja Amadeus Proprinter. Jeśli jednak restart komputera nie wystarcza, przypominamy podstawowe komendy, które służą do powtórzenia transmisji danych wybranych biletów:

AIR_Retransmit_000606

Pełna instrukcja dostępna na stronach Amadeus: http://www.amadeus.com/bg/documents/aco/bg/basic-qrg.pdf

 

Tworzenie ghost segmentów w systemie GDS do biletów low-cost ewidencjonowanych w eKNF

Bilety tanich linii mogą być importowane automatycznie do eKNF. Rozszerzeniem tej funkcjonalności jest możliwość automatycznego utworzenia rezerwacji z ‘ghost’ segmentami w systemach GDS. Funkcja ta ma zastosowanie, jeśli chcemy:

 1. aby podróżny mógł otrzymać swój plan podróży za pośrednictwem systemu GDS (ViewTrip, CheckMyTrip, MyTripAndMore)
 2. dodać segment ghost opisujący przelot tanią linią do rezerwacji zawierającej aktywne segmenty regularnych linii
 3. utworzyć rezerwację opisującą przelot tanimi liniami na potrzeby lokalizacji podróżnego w zewnętrznych systemach opartych o dane z GDS

Proces tworzenia rezerwacji z segmentami typu ‘ghost’ na podstawie danych z eKNF został opisany poniżej:

AirDesktop_Ghost_segments 01

AirDesktop_Ghost_segments 02

AirDesktop_Ghost_segments 03

Automatyzacja rozliczeń między biurami IATA i non-IATA

Automatyzujemy przesyłanie i rozliczanie faktur między biurami IATA i non-IATA. Faktury agencyjne wystawiane przez biuro IATA dla swoich partnerów są teraz automatycznie przesyłane i – w eKNFie sub-agenta – wiązane z biletami, których dotyczą. Po stronie biura non-IATA faktury te widoczne są w ADesku (jako koszt związany z zakupem danego biletu lotniczego) oraz w kancelarii elektronicznej.

Przesyłanie faktur z biura IATA do non-IATA

W celu włączenia tego mechanizmu w swoim biurze, skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta

Import polis ubezpieczeniowych AIG do eKNF

eKNF posiada funkcję automatycznego odczytu polis AIG.

AirDesktop_AIG_copy_paste_000459

Aby importować polisę:
1. zaznacz całą jej treść, i skopiuj (CTRL+A, CTRL+C)
2. w module ADesk kliknij na ‘Dodaj ubezpieczenie’ i w nowo otwartym oknie wybierz ‘Wprowadź treść potwierdzenia’
3. Wklej polisę (CTRL+V)

Kliknij Zapisz

Import raportów dziennych Amadeusa (procedura kontrolna przy sprzedaży biletów)

eKNF umożliwia import danych z raportów dziennych z systemu rezerwacyjnego Amadeus – w celach kontrolnych.

W module Centrum Danych wybierz ‘Import raportów Amadeus’, a następnie w sekcji Import DZIENNYCH raportów Amadeus kliknij na [Wybierz pliki’] i wskaż plik z raportem, który ma być importowany

Centrum_Danych_Import_raportów_amadeus_000409

Wczytanie danych zostanie potwierdzone komunikatem.
Raport porównawczy dostępny jest w ADesku. W celu porównania danych z Amadeusa z danymi sprzedażowymi w eKNF należy przełączyć widok z podstawowego, na: ‘Porównanie z raportem AMA’:

ADesk_Porownanie_z_Amadeusem

 

Zmiany w konfiguracji eKNF w związku z instrukcją fakturowania wysłaną przez LOT

Polskie Linie Lotnicze “LOT” S.A w piśmie z 7 marca 2016 r. przesłały instrukcję fakturowania biletów lotniczych, z której wynikają dwie rzeczy istotne dla Agentów IATA, którzy będą chcieli się do niej zastosować:

 1. LOT powinien być przedstawiany na fakturach jako Sprzedawca, z podaniem pełnej nazwy firmy:
  Polskie Linie Lotnicze “LOT” S.A
  ul. 17 Stycznia 43, 02-146 Warszawa
  NIP:5220002334
 2. Bilety i opłaty transakcyjne powinny być fakturowane oddzielnie

Uwaga: Ta zmiana oznacza, że bilety lotnicze LOT trzeba fakturować oddzielnie – nie można ich mieszać z biletami innych linii!

Pełny tekst wiadomości Polskich Linii Lotniczych “LOT” z 7 marca 2016 r. znajdziesz tutaj:

eKNF jest przystosowany do takiego trybu wystawiania faktur:

1. LOT, jako sprzedawcę na fakturach konfigurujemy w zakładce RGB -> Kartoteka dostawców. Można tam podać pełną nazwę Sprzedawcy, i określić, od kiedy zmiana ma wejść w życie.
Kartoteka_dostawców_LOT_Sprzedawca_000388
Uwaga: Wprowadzenie pełnej nazwy i adresu ‘Sprzedawcy’ tej długości może spowodować, że na niektórych szablonach faktur wystąpią problemy z ułożeniem tekstu w nagłówku faktury. Jeśli tak się stanie, prosimy o kontakt – zmodyfikujemy szablon tak, aby był w stanie pomieścić cały tekst nazwy Sprzedawcy.

2. Oddzielne fakturowanie biletów i opłat transakcyjnych jest opisane w naszej instrukcji obsługi, dostępnej w poniższym linku:
https://mikrosystem.pl/index.php/pomoc/eknf-instrukcja-obslugi/fakturowanie-biletow-lotniczych-i-oplat-serwisowych-na-oddzielnych-dokumentach

Służymy oczywiście pomocą w konfiguracji systemu i szkoleniu.

Sterowanie widocznością wielu pozycji jednocześnie – w oknie edycji faktury

Uruchomiliśmy mechanizm, pozwalający na ukrywanie bądź odkrywanie wielu pozycji w czasie edycji faktury. Podstawowe zastosowanie, to sterowanie widocznością opłat lotniskowych i transakcyjnych na fakturach zawierających wiele pozycji: jedną komendą można je teraz doliczyć do ceny biletów bądź odkryć, i pokazać jako oddzielne pozycje.

Aby ukryć bądź przywrócić widoczność wszystkich pozycji danego typu na fakturze, należy kliknąć na jedną z nich prawym klawiszem myszy, i wybrać polecenie ‘Ukryj (bądź: pokaż) wszystkie pozycje tego typu’

Dokumenty_sprzedaży_ukrywanie_wielu_pozycji_000303

Jak uzyskać pełne opisy usług na fakturze za opłaty transakcyjne

Tam gdzie istnieje konieczność wystawienia oddzielnych dokumentów sprzedaży na usługę główną i na opłaty transakcyjne (na przykład: dla biletów kolejowych lub biletów lotniczych w sprzedaży agencyjnej) przydatna jest funkcja umieszczenia pełnych opisów usług na obu fakturach.

W czasie edycji faktury na opłaty transakcyjne należy w tym celu kliknąć na polecenie ‘Wczytaj pola tekstowe dla wszystkich produktów’

Kopiowanie_pol_dodatkowych_do_faktury_za_oplaty_0

Spowoduje to skopiowanie opisów pozycji z faktury agencyjnej na fakturę za opłaty transakcyjne:

Kopiowanie_pol_dodatkowych_do_faktury_za_oplaty

Automatyczne wprowadzanie ubezpieczeń Signal Iduna

Moduł ADesk, przeznaczony do ewidencjonowania biletów lotniczych i ubezpieczeń, pozwala na automatyczne wprowadzenie do eKNF polisy ubezpieczeniowej Signal Iduna. Mechanizm ten działa na tej samej zasadzie, co import biletów tanich linii lotniczych.
Aby wprowadzić w ten sposób polisę ubezpieczeniową należy ją otworzyć, zaznaczyć całą treść (CTRL A), skopiować (CTRL C), a następnie kliknąć na: Dodaj ubezpieczenie -> Wczytaj treść potwierdzenia, i wkleić treść w oknie edycji (CTRL V). Polisa zostanie odczytana i wprowadzona do eKNF ze wszystkimi szczegółami.

AirDesktop_Signal_Iduna

Przypominamy też, że ubezpieczenia sprzedawane za pośrednictwem systemów rezerwacyjnych Amadeus i Sabre są do  eKNF przesyłane automatycznie.