LOT – Jednolity Plik Kontrolny – aktualizacja formatek

W związku z informacją przesłaną agentom IATA przez LOT, dotyczącą Jednolitego Pliku Kontrolnego, i formatki, w której należy przesyłać dane do LOTu uprzejmie informujemy, że arkusz generowany przez eKNF jest zgodny z tym formatem