Niedziałający klawisz Raporty? – rozwiązanie problemu

Jeśli klawisz Raporty przestaje reagować (najczęściej po wygenerowaniu pierwszego raportu), rozwiązaniem jest aktualizacja wtyczki Flash Player.

Kliknij na ten link, żeby pobrać aktualizację Flash Playera, która przywraca poprawne działanie programu. (Pobierz, zapisz, a następnie uruchom ten plik, w celu zaktualizowania Flasha)