LOT – Wymóg przesyłania Rejestru faktur wystawionych “w imieniu i na rzecz”

W związku z wprowadzeniem przez LOT wymogu przesyłania w formie elektronicznej rejestru faktur wystawionych ‘w imieniu i na rzecz’ LOT uprzejmie informujemy, że raport w wymaganym formacie będzie dostępny w eKNF w wymaganym terminie. Zgodnie z treścią umowy przesłanej przez LOT, pierwszym miesiącem podlegającym ewidencji w podanym formacie jest lipiec 2016, a raport należy przesłać nie później niż do 16 dnia miesiąca następnego.

Raport w wymaganym formacie będzie dostępny w eKNF w pierwszym tygodniu sierpnia.

20160713_Communication_from_LOT_Polish_Airlines_Rejestr_faktur
Link do pełnej treści komunikatu LOT:  PLxx00000000_20160714_Communication from LOT Polish Airlines